27. 3. Dita

Zítra: Soňa

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Obecně závazné vyhlášky obce

Název vyhlášky Účinnost
Obecně závazná vyhláška obce Podmoklany č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

28.8.2021

Obecně závazná vyhláška obce Podmoklany č.1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. 28.8.2021
Obecně závazná vyhláška č.1/2006 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním 18.1.2021
Obecně závazná vyhláška obce Podmoklany č.02/2019 o místním poplatku ze psů 18.1.2021
Obecně závazná vyhláška obce Podmoklany č. 01/2019 o místním poplatku z pobytu 18.1.2021
Obecně závazná vyhláška obce Podmoklany č. 03/2019 o místním poplatku ze vstupného 18.1.2021
Obecně závazná vyhláška obce č. 04/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 18.1.2021
Obecně závazná vyhláška obce Podmoklany č. 3/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Podmoklany, kterou se mění vyhláška č. 1/15 ze dne 9.3.2015 18.1.2021
Obecně závazná vyhláška obce Podmoklany č.1/2020 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně 18.1.2021
Obecně závazná vyhláška obce Podmoklany č.2/2020 o regulaci hlučných činností 18.1.2021
Obecně závazná vyhláška Obce Podmoklany č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 14.2.2020
Obecně závazná vyhláška obce Podmoklany č.1/2017 "O nočním klidu" 15.6.2017
Podomní prodej v obci a podobné akce. 10.12.2012
Obecně závazná vyhláška obce Podmoklany č.2/2009 - školský obvod 1.1.2010
Obecně závazná vyhláška č.1/2006 o stanovení podmínek pro pořádání a průběhu akcí typu technopárty a zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním 1.1.2007
Koupaliště 1.1.1996

Usnesení zastupitelstva obce

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013