18. 6. Milan

Zítra: Leoš

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Současnost

Současnost

Krajinný ráz

Obec Podmoklany leží na mírném svahu v hlubokém rozšiřujícím se údolí říčky Cerhovky. To se rozprostírá mezi Železnými horami na severu a Hornosázavskou pahorkatinou na jih, ve vzdálenosti 7km východně od Chotěboře.

Z geomorfologického hlediska náleží tato oblast k provincii České Vysočiny a do povodí řeky Doubravy. Krajina je značně výškovitě členitá 440-630m nad mořem se strmými stráněmi s četnými svahovými prameništi s vysokou lesnatostí. Obec leží v Chráněné krajinné oblasti Železné hory. V těsné blízkosti obce jsou dvě přírodní rezervace Zlatá louka a Mokřadlo. Zlatá louka zahrnuje rašelinné louky s celou řadou chráněných druhů rostlin. Mokřadlo zahrnuje plochou nivu Cerhovky v části s vodní plochou rovněž s výskytem celé řady přísně chráněných rostlin a živočichů. Obec je bohatou zásobárnou kvalitní pitné vody. Ta je jímána do mohutných podzemních nádrží v Braníšově a odtud je čerpána na Malochýn. Z tamní vodárny teče samospádem do Chotěboře, Havlíčkova brodu a Čáslavi.

Turistika a Rekreace

Podmoklany_zvonička.jpgObec je přirozenou turistickou křižovatkou. Turisté zde mohou navštívit mnoho zajímavých míst. Přímo v obci je každému k dispozici bazén a k  němu přilehlé  hřiště s asfaltovým povrchem. Hned opodál je krytý altán s krbem    a  také   přírodní krb. Občerstvení   nabízí   soukromá prodejna  v horní   části obce. Dále pak 200 let stará, zrestaurovaná  zvonička spolu s  křížem, jež je národní kulturní památkou. V okolí si mimo jiného můžete prohlédnout Štikovskou lípu (starou více než 600let) a nedaleko sloupenský lom, z kterého se skýtá překrásný téměř letecký pohled na údolí Doubravy. Dalším zajímavým místem je chráněná osada Hudeč s typickým podhorským charakterem. Přes Hudeč můžete pokračovat na nejvyšší vrchol Železných hor - Vestec (668m n. m.) a pak dále přes Kocourov na Veselý Kopec. Cesta je vedena lesem v klidném prostředí Železných hor.

 

 

 

Péče o krajinu

Přírodní_rezervace_Mokřadlo_07.jpg

Obec se nachází v CHKO Železné hory. Vše co děláme v péči o krajinu musí předem odsouhlasit správa CHKO. Obec přímo leží v prvním a druhém ochranném pásmu. Je zde 9 pramenišť, která jsou také přísně chráněna. V těsné blízkosti obce jsou dvě státní přírodní rezervace. Zlatá louka a Mokřadlo. Dále pak Biocentrum Hudeč a biokoridor Cerhovka. Každý strom je zde chráněn. V případě že povolíme skácení stromu, určujeme náhradní výsadbu 2 stromů a následnou péči o vysazené stromy pět let. Křoviny i uvnitř obce jsou ponechány (jsou hnízdištěm ptactva) a po dohodě s CHKO jsou podle silnice zastřihovány. Za sedmdesát tis. jsme nechali ošetřit stromořadí a staré stromy v obci. V obecním koupališti jsou usazeny žáby čolci a vzácná rosnička. Tyto živočichy bychom během čištění koupaliště ohrozili a proto byl vybudován Žabí rybníček, který je při vypouštění koupaliště zachytí. V obci je umístěna informační tabule o přírodě obce v CHKO.
Při kácení v obecním lese se provádí šetrná těžba (dřevo stahuji koně). Nová výsadba probíhá hned druhý rok po těžbě druhem stromků dle určení CHKO. Provádíme čištění rezervací a úpravu koridoru. Myslivci znovu vysadili v katastru obce bažanty i za přispění obce. Dva naši občané jsou dobrovolní strážci CHKO.

V historickém procesu byla obec rozdělena na dvě části - Podmoklany a Odraneč. Dále k ní náleží dvě menší osady Braníšov a Hudeč.

Zlatá louka

Přírodní_rezervace_Zlatá_louka.jpg

Území leží jižně od obce Podmoklany v okrese Havl.Brod. 
K. ú.: Nový Studenec, Podmoklany, V: 11,3352 ha, n. v.: 470 - 484 m. 
Vyhlášeno: 1993.
Rezervaci tvoří slatiniště, vlhké louky a lužní olšiny s mírným úklonem k severu. Hloubka slatiny dosahuje místy přes 2,5 metru. Slatiniště je syceno podzemními prameny s minerálně bohatou vodou. Geomorfologický vznik území je značně nejasný, snad vzniklo po svahovém posunu a vytvořením čelního valu.
Geologické podloží tvoří křídové sedimenty Dlouhé meze, které tvoří i jižněji ležící nenápadný hřeben Cerhovy. Puklinové prameny pak sytí území vodou s bohatým obsahem minerálů a vápníku s neutrální až zásaditou reakcí, což podmiňuje funkčnost ekosystému.

V území roste ostřice Davallova (Carex davalliana), ostřice Hostova (Carex hostiana), kruštík bahenní (Epipactis palustris), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), tolije bahenní (Parnassia palustris).

Lesní porost tvoří olšiny, okraje doplňuje krušina olšová (Frangula alnus ) a vtroušeně smrk ztepilý (Picea abies) a dub (Quercus sp.).

Živočichy zastupuje bohaté společenstvo hmyzu jako např. Mesessia bipunctata, Nematus viridissimus, Empria baltica. Měkkýši jsou zastoupeni druhy vlhkých luk jako je oblovka hladká (Cochlicopa….), jantarka podlouhlá (Succinea oblonga) a jantarka mokřadní (Succinea), či zemounek lesklý (Zonitoides nitidus). K obratlovcům patří ještěrka živorodá (Lacerta vivipara), linduška lesní (Anthus trivialis), rejsec černý (Neomys anomalus), rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris).

Management spočívá v pravidelném kosení luk a likvidaci náletových dřevin.