18. 6. Milan

Zítra: Leoš

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Historie

Historie

Založení obce Podmoklany nastalo při osídlování Českomoravské vrchoviny. První cesta vedla od Pobaltí k Chotěboři úvalem Doubravy a druhá po obou stranách Sázavy.

Nejstarší historické údaje o osídlování zdejších lokalit pocházejí z dob Vladislava II. Charakteristické pro kolonizační období směrem k Železným horám po roce 1140 je užívání místních jmen s koncovkami -any(Podmoklany), -ice(Libice), -eč(Maleč, Hudeč).

Písemně dokonané zmínky o již existujícím Braníšovu jsou ze 7. července 1242. Tehdy Řád německých rytířů dostal od Václava I potvrzovací listinu danou na Křivoklátě "Silvan Zulbichki inter Camenicam et Dubrovican ribulos". Touto listinou jim Václav I daroval rozsáhlý les mezi řekou Kamenicí a Doubravou, který sahal až k Braníšovu. Braníšov byla důležitá tvrz při Liběcké stezce.

První zmínka o obci Podmoklany je datována na rok 1192. Okolní osady pak vznikali později: Odraneč 1426, Hudeč 1542, Crhov 1384.

Chráněná osada Hudeč s typickým podhorským charakterem si zachovala původní ráz venkovské architektury 18. a počátku 19.století. Osadou protéká Hudečský potok. Obec měla původně zemědělský charakter s několika drobnými řemeslníky. Koncem 18.století však byla v obci zřízena papírna a koncem 19. století brusírna skla. Ta byla rušena v roce 1951.

Život v obci Podmoklany se později vyvíjel velice pozvolně a byl volně svázaný s panstvím v Novém Studenci.

Vývoj počtu obyvatel

V minulých století se počet obyvatel v Podmoklanech postupně zvyšoval. Tento vzestup stagnoval v roce 1900, kdy měli Podmoklany 475 obyvatel. Od té doby nastal pokles, který se ustálil kolem roku 1970, kdy v obci žilo 192 obyvatel. V posledním sčítání lidu (r. 2000) poklesl údaj na 167 obyvatel. Toto číslo se díky chalupářům v letních měsících a o víkendech radikálně navýší až na 360 obyvatel.

Tato tabulka vypovídá o skladbě obyvatel podle věku. Hodnoty se poměrně značně mění, převahu má produktivní složka obyvatelstva (v současné době přes 60%). Klesá počet občanů v předproduktivním věku. Obyvatelstvo v poproduktivním věku se pohybuje kolem hranice 22%, Index stáří ukazuje mírnou převahu starších občanů, ale i ten poměrně rychle mění hodnoty.

ROK Celkem obyv. Index stáří Předproduktivní věk Produktivní věk Poproduktivní věk
Absol. V % Absol. % Absol. %
1991 173 0,56 39 22,54 112 64,74 22 12,72
1995 165 1,48 31 18,79 94 56,97 46 24,24
2000 167 1,33 27 16,17 104 62,28 36 21,55