12. 7. Bořek

Zítra: Markéta

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Spolky a kluby > Myslivecké sdružení > Historie mysliveckého sdružení Horní Studenec

Historie mysliveckého sdružení Horní StudenecMyslivecké sdružení Horní Studenec vzniklo v roce 1962. Do roku 1962 byla v Horním Studenci honitba Státního statku Čáslav – hospodářství Horní Studenec. Hospodářství vedl pan Peisler Adolf, bytem Horní Studenec č. 12. Funkci mysliveckého hospodáře vykonával zaměstnanec státního statku, pan Stehno Josef, bytem Horní Studenec č. 48. Do roku 1962 honitba sousedila s honitbou Podmoklany – Sloupno. Zákonem č. 23/ 62 Sb. o myslivosti zaniklo právo výkonu mysliveckého hospodaření na pozemcích Státního statku Chotěboř. Myslivecké sdružení Horní Studenec vzniklo v dubnu roku 1962 ze zaniklé honitby Státního statku Čáslav/ Chotěboř a z Mysliveckého sdružení Podmoklany – Sloupno. Výměra uznané honitby činila cca 1300 ha honebních pozemků.

Seznam zakládajících členů MS Horní Studenec

1. Janáček Ladislav, Horní Studenec – myslivecký hospodář 2. Boháček Josef, Horní Studenec – předseda MS 3. Stehno Josef, Horní Studenec – finanční hospodář 4. Soukal Svatoň, Bílek – člen MS 5. Vašíček Josef, Nový Studenec – člen MS 6. Marek František, Hudeč – člen MS 7. Marek Karel, Ždírec nad Doubravou – člen MS 8. Marek Karel, Všeradov – člen MS 9. Mašata Josef, Horní Studenec – člen MS 10. Bezouška Antonín, Vyhnálov – člen MS 11. Peisler Adolf, Horní Studenec – člen MS 12. Jirásek Karel, Podmoklany – člen MS 13. Janeček Eduard, Podmoklany – člen MS 14. Stehno Karel, Sloupno – člen MS 15. Kovačka Jaroslav, Sloupno – člen MS 16. Novák Josef, Branišov – člen

MS činnost MS Horní Studenec v minulosti

Brigádní činnost:

Členové MS se aktivně věnovali i brigádnické činnosti. Brigády byly vykonávány bezplatně. Za vykonanou práci MS dostávalo krmení pro bažanty a koroptve. Členové MS pracující na statku obdělávali pole, ze kterých se získávalo krmení pro srnčí zvěř. Brigády zahrnovaly různé činnosti, mj. sběr kamene, uklízení malých balíků slámy, vysazování stromů v lese.

Kulturní činnost:

Členové MS každoročně pořádali taneční zábavu „Poslední leč“. Téměř každý rok MS zajišťovalo i oslavu příchodu nového roku – Silvestra. Tyto akce vždy byly doprovázeny bohatou tombolu a mysliveckou kuchyní.

Myslivecké vyžití:

V těchto letech byl ještě dostatek drobné zvěře. Ročně byla lovena zvěř srnčí, bažantí a zaječí. Součástí lovu bylo i pravidelné tlumení škodné zvěře. Od 1. listopadu do 31. prosince členové MS pořádali osm honů na drobnou zvěř. Každoročně prováděli odchyt živé zvěře, která byla určena k vývozu do zahraničí přes „INTERLOU.“ Finanční prostředky pro svou činnost MS Horní Studenec získávalo prodejem odchycené živé zvěře nebo ulovené drobné zvěře. Dodávky ulovené zvěřiny (srnčí, zajíc, bažant) se dodávaly do státních obchodů k tomu určených. V produkci zvěřiny na 1 km honební plochy se MS Horní Studenec umisťovalo na předních místech v okresu Havlíčkův Brod. V druhé polovině 70. let docházelo k velkému úbytku drobné zvěře (zajíc, bažant, koroptev). Srnčí zvěř se držela na normovaných stavech. V tomto období členové začali do honitby vypouštět uměle odchované bažanty. Vypouštění se neosvědčilo, stav bažanta v honitbě se nezvýšil. V 70. letech mělo MS Horní Studenec 20 – 22 členů. Mezi roky 1983 – 1993 došlo ke sloučení třech mysliveckých sdružení – Horní Studenec, Slavíkov a Sobíňov. Výsledné sdružení neslo název MS Horní Studenec. Ve sdružení bylo zapsáno 40 – 45 členů a výměra honitby byla cca 3000 hektarů. Předsedu vykonával pan Jiří Kafka, bytem Sobíňov a to po celou dobu sloučení. Funkci mysliveckého hospodáře zastával v letech 1983 – 1985 pan Ladislav Janáček, bytem Horní Studenec a v letech 1985 – 2013 pan Jiří Vopelka, bytem Podmoklany. V tomto období členové začali budovat „Myslivnu Branišov.“ Myslivna byla přestavěna z původního hospodářského stavení. Práce jako bourání začaly roku 1985. Vlastní budova myslivny byla dokončena o rok později. Všichni členové se přestavby aktivně účastnili s vysokým pracovním nasazením. Počet odpracovaných hodin dosáhl několika tisíc. Když vstoupily v platnost nový zákon o myslivosti a zákon o půdě, sloučené MS Horní Studenec se rozdělilo na původní MS Horní Studenec, MS Slavíkov a MS Sobíňov. MS Horní Studenec od původních vlastníků Branišova a okolních pozemků, paní Horákové a Hrbáčkové, odkoupilo pozemky v okolí Myslivny Branišov a pozemek, na kterém je dnes střelnice. Broková střelnice „lovecké kolo“ byla vybudována roku 1992 (před rozdělením MS). První veřejný závod o pohár MS Horní Studenec proběhl 5. 6. 1993, soutěž je každoročně pořádána dodnes. První závod o pohár Podoubraví se konal roku 2000, proběhl pouze třikrát. První závod o pohár města Ždírec nad Doubravou byl pořádán v roce 2003 a je pořádán dosud. V roce 2000 členové MS Horní Studenec na pozemcích u Myslivny Branišov přistavěli altán pro posezení v letních měsících. V dalších letech je Myslivna Branišov členy sdružení opravována a udržována v bezvadném stavu. V roce 1987 členové sdružení začali budovat mokřad „Protržená hráz.“ Část hráze byla zavezena zeminou. Členové zde též vybudovali výpusť, tzv. požerák. V roce 1988 byl mokřad napuštěn, vznikl tak rybník o rozloze 2, 3 hektarů. Později byla na ploše mokřadu a blízkého okolí v rámci CHKO Železné hory vyhlášena přírodní rezervace „Mokřadlo“. Nachází se zde vzácné rostliny a živočichové. Na žádost CHKO MS Horní Studenec provádí na části přírodní rezervace sekání a následný úklid rákosí a nežádoucích trav již od roku 2000 tak, aby byl umožněn růst vzácných rostlin. I když se podmínky pro chov zvěře změnily stejně jako její skladba, dnes převažuje hlavně zvěř srnčí, částečně zvěř černá a kachna divoká, úbytek drobné zvěře (zajíc, bažant, koroptev) se nedaří zastavit, je patrné úsilí většiny členů MS Horní Studenec myslet jak na své vyžití, tak na vyžití nemyslivecké veřejnosti při akcích pořádaných MS Horní Studenec. V současné době se k členství v MS horní Studenec hlásí 20 členů a MS ve své činnosti dále pokračuje. Za MS Horní Studenec Vopelka Jiří a Jeřábek František st.